BILUTSTÄLLNINGEN I PERSLUND

Efter rallyts målgång (senast klockan 14:00) kommer samtliga deltagande bilar i de tre klasserna (sportbilar, cab:ar och veteranbilar) att ställas upp inne på Perslund till beskådande.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.